Manā īpašumā deklarētās personas
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams uzrādīt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās un tikai par aktuālajām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā uz e-pakalpojuma izmantošanas brīdi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Klātienē ziņas var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.
E-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” var izmantot tikai fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Izmantojot e-pakalpojumu, ziņas tiek sniegtas bez aiztures.
Klātienē, pa pastu vai elektroniski ziņas tiek sniegtas līdz 15 dienām, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Elektroniski
E-pakalpojumā iegūtās ziņas nav paredzētas izmantošanai kā izziņa. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no: 1. Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par lietotājam reģistrētajiem īpašumiem un to adresēm; 2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra par īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu adresēm; 3. PMLP Iedzīvotāju reģistra par personām, kurām lietotāja īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā uz pakalpojuma izmantošanas brīdi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas
Klātiene Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...