Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var rakstveidā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams uzrādīt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās un tikai par tām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā uz e-pakalpojuma izmantošanas brīdi. Ziņas par deklarētajām un reģistrētajām personām tiek sniegtas no Fizisko personu reģistra šādā apjomā - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un deklarēšanās datums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Klātienē ziņas var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona uzrādot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” var izmantot tikai fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Izmantojot e-pakalpojumu, ziņas tiek sniegtas bez aiztures.
Klātienē, pa pastu vai elektroniski ziņas tiek sniegtas 15 dienu laikā, ja nav nepieciešama papildus datu apstrāde Fizisko personu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Elektroniski
E-pakalpojumā iegūtās ziņas nav paredzētas izmantošanai kā izziņa. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no: 1. Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par lietotājam reģistrētajiem īpašumiem un to adresēm; 2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra par īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu adresēm; 3. PMLP Fizisko personu reģistra par personām, kurām lietotāja īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā uz pakalpojuma izmantošanas brīdi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...