Manā īpašumā deklarētās personas
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams uzrādīt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās un tikai par aktuālajām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā uz e-pakalpojuma izmantošanas brīdi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Klātienē ziņas var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.
E-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” var izmantot tikai fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Izmantojot e-pakalpojumu, ziņas tiek sniegtas bez aiztures.
Klātienē, pa pastu vai elektroniski ziņas tiek sniegtas līdz 15 dienām, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Informatīvs dokuments
Manā īpašumā deklarētās personas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2