Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var rakstveidā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā nekustamajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās. E-pakalpojumā ir iespējams iegūt aktuālās ziņas par tām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā, vai par personām, kuras norādījušas šo īpašumu kā papildu adresi. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir iespēja arī anulēt norādīto papildu adresi.
Ziņas par deklarētajām un reģistrētajām personām tiek sniegtas no Fizisko personu reģistra šādā apjomā: vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un deklarēšanās datums adresē, tiesiskais pamats, ja ziņas par to ir aktualizētas Fizisko personu reģistrā. Ziņās par norādīto papildu adresi ir norādīts sākuma datums un beigu datums, ja persona beigu datumu ir norādījusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Klātienē ziņas ir iespēja pieprasīt nekustamā īpašuma īpašniekam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim uzrādot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas” var izmantot tikai fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Izmantojot e-pakalpojumu, ziņas tiek sniegtas uzreiz.
Klātienē, pa pastu vai elektroniski uz personas oficiālo e-adresi ziņas tiek sniegtas ne ilgāk kā mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
PMLP priekšniekam
Atgādinājums
Izziņas veidā informāciju iespējams pieprasīt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā uz rakstveida pieprasījuma pamata.
Brīdinājums
Personas norādītā papildu adrese nekustamajā īpašumā nav personas deklarētās dzīvesvietas adrese.
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 01.07.2003)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 562; 01.01.2018)
Fizisko personu reģistra likums
(Saeima; likumi; 28.06.2021)
Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 563; 20.08.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.10.2022