Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Darba devējam – sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam ir pienākums reizi mēnesī piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lauksaimnieks (nav mikrouzņēmums), kurš kārtējā gadā pieteicis zemi ES vienotajam platības maksājumam un nodarbina laukstrādniekus sezonas darbiem stādīšanā, kopšanā, ražas novākšanā un šķirošanā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs - lauksaimnieks reģistrē darba ņēmējus Lauku atbalsta dienesta sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmā Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) katru dienu, norādot aprēķināto algu (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē).
Persona var būt nodarbināta sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas sezonā, gūstot ienākumu, kas nepārsniedz 3000 euro.
Darba devējs - lauksaimnieks reizi mēnesī piecas darbdienas pēc taksācijas mēneša beigām, apstiprina un iesniedz VID, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai, Ministru kabineta 2010.gada 15.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.1 pielikumu un samaksā aprēķināto nodokli līdz tā mēneša 23.datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma