Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Darba devējam – sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam ir pienākums reizi mēnesī piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lauksaimnieks (nav mikrouzņēmums), kurš kārtējā gadā pieteicis zemi ES vienotajam platības maksājumam un nodarbina laukstrādniekus sezonas darbiem stādīšanā, kopšanā, ražas novākšanā un šķirošanā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments