Īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kurām uz atveseļošanās laiku nepieciešama aprūpe, ja to nevar nodrošināt mājas apstākļos.
Nodrošina sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, nepieciešamības gadījumā, piesaista veselības aprūpes speciālistus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kurām atveseļošanas laikā ir grūtības veikt pašaprūpi un pakalpojuma apjoms pārsniedz apjomu ko var nodrošināt ar aprūpi mājās.
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu klients vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos un iesniedz šādus dokumentus:
• Iesniegumu
• Ģimenes ārsta izziņu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.
2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
Sociālais darbinieks veic apsekošanu personas, kas pieprasa pakalpojumu, dzīvesvietā un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.
3. Sociālais darbinieks noskaidro vai klientam ir likumiskie apgādnieki un ja tādi ir, noskaidro apgādnieku maksātspēju pēc Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.”  Ja klientam ir likumiskie apgādnieki, lēmumā tiek norādīts vai tiem ir jāsedz vai tie ir atbrīvoti no pakalpojuma apmaksas.
4. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai.
5. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un  lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai.
6. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju. Klients tiek nodrošināts ar pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...