Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Atbalsta dzīvokļa pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā" ietvaros:
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kuras aprūpē ir viens vai vairāki bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, nepieciešamo pakalpojumu un pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89668.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc  iesnieguma saņemšanas ģimenes sociālais darbinieks sniedz atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.
2. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests ar personu slēdz vienošanos par atbalsta dzīvokļa nodošanu lietošanā.
3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem pusgada periodā.

Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja persona:
• rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojumu,
• nepilda līdzdarbības pienākumus,
• sniegusi nepatiesas ziņas par sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus