Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Atbalsta dzīvokļa pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā" ietvaros:
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kuras aprūpē ir viens vai vairāki bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 11.03.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021