Sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju Liepājas pilsētā deklarētām personām ar invaliditāti uzturēties un saņemt rehabilitāciju lauku vidē – rehabilitācijas centrā ārpus Liepājas pilsētas –, apgūstot un uzlabojot pastāvīgas funkcionēšanas iemaņas un spēju integrēties sabiedrībā.

Pilngadīgai personai, kurai noteikta invaliditāte, pakalpojumu ir tiesības saņemt līdz 100 stundām kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, norādot nepieciešamo pakalpojumu, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89672.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pakalpojumu rehabilitācijas centrā ārpus Liepājas pilsētas. Nokļūšana uz/no pakalpojuma saņemšanas vietu tiek nodrošināta ar rehabilitācijas centra transportu.

Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
1) persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu,
2) persona mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību,
3) persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus