Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanai komercdarbībai zvejniecībā ir nepieciešama specialā atļauja (licence), kuru izsniedz Rēzeknes pašvaldība.
Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai komercdarbībai zvejniecībā jāiesniedz pieprasījums (iesnieguma veidlapa - http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/01/Iesnieguma_forma_atlauja_zvejai.doc )
Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai pašpatēriņa zvejai
jāiesniedz pieprasījums (iesnieguma veidlapa - http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/01/iesnieguma_veidlapa__zvejas_limits.doc )
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība