Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā  ir tiesības saņemt personām, kuras deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
85 gadu jubilejā – EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
90 gadu jubilejā – EUR 90,00 (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;
95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
100 gadu jubilejā – EUR 100,00 ( viens simts euro, 00 centi) apmērā;
105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.
Pabalsts ir vienreizējs un tiesības saņemt pabalstu saglabājas 1 (viena) gada laikā no jubilejas dienas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1