Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvkomersants reizi gadā līdz 31.augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendāra gadā.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu
- 20 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvkomersanta izslēgšana no Būvkomersanta reģistra
Būvniecības valsts kontroles birojs Dati no būvkomersantu reģistra
Būvniecības valsts kontroles birojs Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
Būvniecības valsts kontroles birojs Ziņu izmaiņu iesniegšana Būvkomersantu reģistrā