Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvkomersants reizi gadā līdz 31.augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendāra gadā.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu
- 20 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz informācija būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski vai aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv vai portālā www.latvija.lv (identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošos personas identifikācijas līdzekļus).
Pa e-pastu nosūtītam iesniegtam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā saņem elektroniski uz būvkomersanta norādīto e-pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus