Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvkomersants reizi gadā līdz 31.augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendāra gadā.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu
- 20 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Atvieglojumi:
Komersantiem, kuri ir parakstījuši ģenerālvienošanos būvniecības nozarē, tiek piemērota atlaide 50% apmērā valsts nodevai par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā. Tas nozīmē, ka sākotnēji no neto apgrozījuma aprēķinātajai valsts nodevai veic pārrēķinu.
Apmaksa:
Latvija.lv maksājums no pakalpojuma apraksta, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Būvkomersants maksā valsts nodevu no iepriekšējā kalendāra gada neto apgrozījuma. Ārvalstu būvkomersanti valsts nodevu maksā no ārvalstu komersanta neto apgrozījuma LR. Komersantiem, kuri ir parakstījuši ģenerālvienošanos būvniecības nozarē, tiek piemērota atlaide 50% apmērā valsts nodevai.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Būvkomersanta neto apgrozījums
0 līdz 50 000 EUR Gabali 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
50 001 – 500 000 EUR Gabali 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR
500 001 – 1 000 000 EUR Gabali 1 000,00 EUR 0,00 EUR 1 000,00 EUR
1 000 001 – 5 000 000 EUR Gabali 2 000,00 EUR 0,00 EUR 2 000,00 EUR
5 000 001 – 10 000 000 EUR Gabali 3 000,00 EUR 0,00 EUR 3 000,00 EUR
vairāk nekā 10 000 000 EUR Gabali 5 000,00 EUR 0,00 EUR 5 000,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Par darbībām Būvkomersantu reģistrā