Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvkomersants reizi gadā līdz 31.augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendāra gadā.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu
- 20 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).
Atgādinājums
Komersantiem, kuri ir parakstījuši ģenerālvienošanos būvniecības nozarē, tiek piemērota atlaide 50% apmērā valsts nodevai par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā. Tas nozīmē, ka sākotnēji no neto apgrozījuma aprēķinātajai valsts nodevai veic pārrēķinu.
Brīdinājums
Lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu reģistra iestāde pieņem, ja:
- komersants neatbilst Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu prasībām;
- nav veicis valsts nodevas samaksu;
- komersants reģistra iestādes noteiktajā termiņā nav novērsis reģistrācijas atlikšanas lēmumā norādītos trūkumu.
Normatīvie akti
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 116; 01.10.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Būvniecības valsts kontroles birojs
Kontaktinformācija: K.Valdemāra ielā 157, Rīgā
Telefons: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.09.2021