Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Klasifikācijas iestāde vispārējā kārtībā reizi gadā klasificē visus tos būvuzņēmumus, kas klasifikācijas brīdī atbilst šādiem nosacījumiem- būvuzņēmums ir reģistrēts reģistrā vismaz trīs gadus un par to reģistrā ir pieejami dati par trim pilniem darbības gadiem, un lēmuma pieņemšanas dienā uzņēmums nodarbina vismaz vienu sertificētu būvspeciālistu, kura darbības sfēra ietver vispārējo vai specializēto būvdarbu vadīšanu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Klasifikācijas iestāde klasifikāciju vispārējā kārtībā veic reizi gadā, dati sistēmā atjaunojas ik pēc 10 dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Būvniecības valsts kontroles birojs Atkārtota būvuzņēmuma klasificēšana
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvuzņēmuma kvalifikācijas nodošana
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvuzņēmuma vienreizējā klasificēšana
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana
Būvniecības valsts kontroles birojs Pagaidu būvuzņēmuma klasificēšana