Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Klasifikācijas iestāde vispārējā kārtībā reizi gadā klasificē visus tos būvuzņēmumus, kas klasifikācijas brīdī atbilst šādiem nosacījumiem- būvuzņēmums ir reģistrēts reģistrā vismaz trīs gadus un par to reģistrā ir pieejami dati par trim pilniem darbības gadiem, un lēmuma pieņemšanas dienā uzņēmums nodarbina vismaz vienu sertificētu būvspeciālistu, kura darbības sfēra ietver vispārējo vai specializēto būvdarbu vadīšanu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Klasifikācijas iestāde klasifikāciju vispārējā kārtībā veic reizi gadā, dati sistēmā atjaunojas ik pēc 10 dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klasifikācija tiek veikta Būvniecības informācijas sistēmas ietvaros, pamatojoties uz būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju par būvuzņēmumu. Papildus iespēja - e-pakalpojums Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju, ja ir mainījušies klasificēšanai izmantojamie dati.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Iesniegums par vienreizēju klasifikāciju
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informācija par būvkomersantu klasifikācijas klasi pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Būvkomersantu reģistrā. Lēmumu par atkārtotu klasifikāciju saņem arī elektroniski uz būvuzņēmuma norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS Būvkomersantu reģistrs