Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Klasifikācijas iestāde vispārējā kārtībā reizi gadā klasificē visus tos būvuzņēmumus, kas klasifikācijas brīdī atbilst šādiem nosacījumiem- būvuzņēmums ir reģistrēts reģistrā vismaz trīs gadus un par to reģistrā ir pieejami dati par trim pilniem darbības gadiem, un lēmuma pieņemšanas dienā uzņēmums nodarbina vismaz vienu sertificētu būvspeciālistu, kura darbības sfēra ietver vispārējo vai specializēto būvdarbu vadīšanu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Klasifikācijas iestāde klasifikāciju vispārējā kārtībā veic reizi gadā, dati sistēmā atjaunojas ik pēc 10 dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 211; 16.04.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Būvniecības valsts kontroles birojs
Kontaktinformācija: Valdemāra ielā 157, Rīgā
Telefons: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.12.2020