Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-Adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un izsniegt apliecību un krūšu nozīmi.
Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/personas-tiesibas/

2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. Latvijas valsts arhīva vai citu valstu arhīvu izsniegts dokuments par darbību nacionālās pretošanās kustībā (iesniedzot kopiju - jāuzrāda oriģināls);
2.2. Latvijas Republikas tiesas spriedums, ar kuru tiesa konstatē faktu par personas darbību nacionālās pretošanās kustībā, gadījumos, kad arhīvos nav saglabājušies šo faktu apliecinoši dokumenti (iesniedzot kopiju - jāuzrāda oriģināls);
2.3. Tieslietu ministrijas atzinums (iesniedzot kopiju - jāuzrāda oriģināls);
2.4. divas fotokartītes 3 x 4 cm.
3. Iesniegtā iesnieguma un tam pievienoto materiālu iepriekšējai izskatīšanai pašvaldība izveido komisiju, kura sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai.
4. Pašvaldības dome atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, pieņem lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai.
5. Pamatojoties uz domes lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, atbildīgais darbinieks aizpilda pieprasījumu, uzlīmē uz tā vienu no iesniedzēja fotokartītēm un kopā ar iesniedzēja otru fotokartīti iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda Iedzīvotāju reģistrā iesniedzēja vārda un uzvārda atbilstību personas kodam, izgatavo apliecību un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodod apliecību pašvaldībai.
7. Pēc apliecības saņemšanas pašvaldības atbildīgā amatpersona uzaicina iesniedzēju saņemt apliecību un krūšu nozīmi un norāda, ka līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kurā ir norādīts Latvijas iedzīvotāja personas kods.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē – apliecību un krūšu nozīmi izsniedz iesniedzējam vai viņa pilnvarotai personai uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un parakstoties par apliecības un krūšu nozīmes saņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: