Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga fiziskā persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, juridiskā persona, valsts vai pašvaldības iestāde
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanu var atlikt ne ilgāk kā uz piecām darbdienām, pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešo daļu
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atļaujas veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1