Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga fiziskā persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, juridiskā persona, valsts vai pašvaldības iestāde
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanu var atlikt ne ilgāk kā uz piecām darbdienām, pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešo daļu
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu (faktisko rīcību) var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā  viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldībā.
Atgādinājums
Publiskus pasākumus piemiņas dienās rīko, ievērojot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 4.pantu
Brīdinājums
Atļaujas saņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā pašvaldības nodevu par izklaides pasākumu rīkošanu publiskās vietās.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.02.2023