Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos: 1) Ja personai ir zudis tiesisks pamats lietot dzīvojamo telpu; 2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 dienas, ja nepieciešamas papildus informācija, termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos: 1) Ja personai ir zudis tiesisks pamats lietot dzīvojamo telpu; 2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Personas iesniegums; īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai – arī notariāli apliecināta pilnvara; juridiskai personai – arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dokuments, kas paliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūtu, pilnvara).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
Pakalpojumu var pieprasīt, sūtot savu pieprasījumu pa pastu uz adresi – Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV-1460 vai uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Gaigalavas pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Kantinieku pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Nagļu pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Ozolmuižas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: