Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos: 1) Ja personai ir zudis tiesisks pamats lietot dzīvojamo telpu; 2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 dienas, ja nepieciešamas papildus informācija, termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
-
Atgādinājums
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana nevar būt par pamatu personas īres tiesību zaudēšanai, vai citu civiltiesisko saistību izbeigšanai
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021