Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrēšana un pirmreizēja miršanas apliecības izsniegšana
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):1
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni - jāiesniedz oriģināls;
•  mirušās personas personu apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģinālsl
•  tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu - jāiesniedz oriģināls;
•  reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētas personas nāvi - jāiesniedz oriģināls;
•  iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju - jāiesniedz oriģināls;
•  pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikums
Civilstāvokļa akta reģistrāciju atsaka, ja:
• Civilstāvokļa akta reģistrācija ir pretrunā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu vai citiem likumiem;
• Dokumenti, kurus iesniedz vai uzrāda persona, neatbilst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā un citos likumos noteiktajām prasībām.
• Civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki