Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
1 darba diena
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē.

Ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, līdzi jāņem pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
• dzimšanas reģistrācijas fakta pieteicēja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
•  vecāku laulības apliecība,

Paternitātes atzīšanai:
• paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa klātienē vai notariāli apstiprināta);
• bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva personiski iesniegts vai dzimtsarakstu nodaļai adresēts iesniegums, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēja paraksta īstums, ja bērna mātes laulība nav šķirta jeb no laulības šķiršanas spēkā stāšanās dienas nav vēl pagājušas 306 dienas - jāiesniedz oriģināls;
•  vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;
•  spēkā esošs tiesas sprieduma apliecināts noraksts (ja bērna mātes laulība šķirta);
•  ja dzimšanas fakts jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607178
E-pasts: dzimtsaraksti@rezeknesnovads.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki