Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
1 darba diena
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pārsūdzības iespējas: Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā
Atgādinājums
Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai
Brīdinājums
Iespējams naudas sods saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203. pantu.
Normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1993)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 1971; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(MK; noteikumi; 761; 03.09.2013)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.02.2023