Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu izsniegšana" ietvaros:
Īss apraksts:
1.Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana. 2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt. 3.Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona lūdz izsniegt arhīva dokumenta atvasinājumu, izrakstu, norakstu vai izziņu:
1. E-Pasts - Persona nosūta uz e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu
2. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un iesniedz iesniegums
3. Pasts - Persona nosūta pa pastu Rēzeknes novada pašvaldībai iesniegumu
4. Portāls - Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv

Iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu par pašvaldības nodevas samaksu par pašvaldības arhīva izziņas izsniegšanu - 3,00 euro,
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pasts - Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
2. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: