Nosacījumu izsniegšana Zemes ierīcības projektu izstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Nosacījumu izsniegšana Zemes ierīcības projektu izstrādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru Kabinets; noteikumi; 505; 05.08.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.01.2021