Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas saņemšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes. Pakalpojums ir bez maksas, ja izdruka ir A4 vai A3 formātā. Izdruka A2 formātā maksā 2 EUR, bet A1 formātā – 4 EUR.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas par sev piederošu nekustamo īpašumu, izņemot mērniecības darbu veicējus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums par ADTI informācijas izsniegšanu konkrētam īpašumam. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds un personas kods, kā arī īpašuma adrese/nosaukums un kadastra numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301