Informācijas aplūkošana de minimis atbalsta uzskaites sistēmā
Izvēlētā organizācija: Finanšu ministrija
Īss apraksts:
De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. De minimis atbalsta pretendents sistēmā  var aplūkot informāciju par tam kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu (viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības līmenī).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercsabiedrība – fiziska persona, juridiska persona vai šādu personu apvienība neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību un kura pretendē uz de minimis atbalstu saskaņā ar kādu no de minimis regulām.
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts līdz ar piekļuvi de minimis atbalsta uzskaites sistēmai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”