Informācijas aplūkošana de minimis atbalsta uzskaites sistēmā
Izvēlētā organizācija: Finanšu ministrija
Īss apraksts:
De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. De minimis atbalsta pretendents sistēmā  var aplūkot informāciju par tam kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu (viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības līmenī).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercsabiedrība – fiziska persona, juridiska persona vai šādu personu apvienība neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību un kura pretendē uz de minimis atbalstu saskaņā ar kādu no de minimis regulām.
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts līdz ar piekļuvi de minimis atbalsta uzskaites sistēmai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Autentificēšanās un autorizēšanās Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
De minimis atbalsta pretendents vai de minimis atbalsta saņēmējs de minimis atbalsta uzskaites sistēmai piekļūst, izmantojot VID EDS piedāvāto autentifikācijas un autorizācijas iespēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits De Minimis atbalsta uzskaites sistēma
2. solis / Pārslēgšanās no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu
Lai pārslēgtos no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, lietotājam jāizmanto izvēlnes “De minimis” spiedpoga, kas atrodas navigācijas  joslā EDS sākumlapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits De Minimis atbalsta uzskaites sistēma
3. solis / Informācijas aplūkošana par piešķirto de minimis atbalstu un atlikumu līdz limitam
Atbalsta pretendents sistēmā aplūko informāciju par tam (viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības līmenī) piešķirto de minimis atbalstu kārtējā un divu iepriekšējo fiskālo gadu laikā un pieejamo de minimis atbalstu līdz de minimis regulā noteiktajiem limitiem. Informācija nepieciešama, lai izvērtētu iespēju pretendēt uz jaunu de minimis atbalstu, sniedzot pieteikumu konkrētam atbalsta sniedzējam. Informācija de minimis atbalsta uzskaites sistēmā tiek aktualizēta pēc atbalsta pretendenta veidlapas sagatavošanas un apstiprināšanas sistēmā un atbalsta sniedzēja veiktās pārbaudes par atbalsta pretendenta veidlapā sniegtās informācijas patiesumu.
Atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot izdruku par tam piešķirto un rezervēto de minimis atbalstu un atbalsta atlikumu līdz limitam (pdf formāts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits De Minimis atbalsta uzskaites sistēma