Ūdens transportlīdzekļu turēšana Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Samaksājot pašvaldības nodevu, ūdenstransporta līdzekļa īpašnieks iegūst tiesības turēt ūdens transporta līdzekli Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs.

Nodevas objekti un likmes, saskaņā ar 27.09.2018. Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”:
Par Alūksnes novada teritorijā esošas ūdenstilpes
(izņemot privātas) krastā turētu:                               EUR diennaktī EUR kalendāra gadā
1. laivu līdz 5 z/s (t.sk. airu laivu)                         1                   5
2. motorlaivu ar motora jaudu no 5 z/s līdz 20 z/s 5                  15
3. motorlaivu ar motora jaudu virs 20z/s                       10                  30
4. jahtu                                                                      15                  35
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums saņemams no maksājuma pieprasīšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par pakalpojumu ir maksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar 27.09.2018. Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”.

Maksājuma uzdevumā jānorāda laivas reģistrācijas numurs, laivas veids un motora jauda.
- PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 28301207,
e-pasts: alja@aluksne.lv,                                                                                      
e-adrese: http://www.aluksnesezers.lv.
- Veicot pārskaitījumu uz pašvaldības kontu: AS „SEB BANKA” LV58 UNLA 0025 0041 3033 5
Latvijas pasts LV33 LPNS 0004 3028 6395 9
AS „SWEDBANK” LV85 HABA 0551 0298 8670 9
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts alja@aluksne.lv
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums par ūdenstransporta līdzekļu turēšanu Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs saņemams pēc nodevas nomaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts alja@aluksne.lv
Citi elektroniski kanāli