Apmācība pie darba devēja
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA filiāli telefoniski vai e-pastā.
Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kura mērķis ir darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.
1. Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties: komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes.
2. Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi:
• iesaistes ilgums - līdz 4 mēnešiem, noslēdzot darba līgumu un pēc tam turpinot darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie tā paša darba devēja. Praktiskās apmācības ilgums pielāgots atbilstoši apgūstamas profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim (PKL):
1. PKL – 2 mēnešus;
2. PKL – 3 mēnešus;
3. PKL – 4 mēnešus;
• neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
• ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst 1., 2. vai 3. PKL profesionālajai kompetencei;
• darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna vai darba vieta ir jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās apmācības uzsākšanas, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes).
3. Darba devējam iespēja saņemt:
• Ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba algai par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām, atbilstoši apgūstāmas profesijas PKL:
1.  PKL - 300 euro apmērā;
2.  PKL – 350 euro apmērā;
3.  PKL – 350 euro apmērā.
• Dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
• ikmēneša dotāciju par darba vadītāju 10 euro apmērā par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā 2 bezdarbniekiem;
• izdevumus par veselības pārbaužu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Darba devējs, NVA reģistrēts bezdarbnieks.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.08.2021