Oficiālā statistika
Izvēlētā organizācija: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Īss apraksts:
Oficiālā statistika — statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā. Oficiālo statistiku publicē iepriekš noteiktā brīdī oficiālās statistikas portālā (līdz portāla izveidei - statistikas iestādes mājaslapā).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Statistikas datu lietotāji - valsts, pašvaldību, starptautisko organizāciju darbinieki, mediji, ekonomisti, sociologi, demogrāfi, banku eksperti, uzņēmēji, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, skolotāji, studenti, skolēni u.c.
Termiņš:
Sinhrons pakalpojums tiešsaistē.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Statistikas datu pārlūkošana
CSP mājaslapā sadaļā "statistika" datus var pārlūkot pēc tēmas vai izmantojot meklētāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922
2. solis / Statistikas datu lejupielāde
Nepieciešamos statistikas datus iespējams lejupielādēt un atkalizmantot jebkādām vajadzībām, norādot datu avotu: Centrālā statistikas pārvalde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922