Pašvaldības domes priekšsēdētāja izziņas saņemšana par piekrišanu iegūt īpašumā zemi (izņemot lauksaimniecības) Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura kā darījuma tiesīgais subjekts nav norādīta likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20. panta pirmajā daļā, zemi Latvijas Republikas pilsētās (izņemot 21. panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus) un persona, kura kā darījuma tiesīgais subjekts nav norādīta likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmajā daļā zemi (izņemot lauksaimniecības) lauku apvidos (izņemot 29. panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus), ir tiesīga iegūt īpašumā saņemot attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāja piekrišanu izziņas formā.
Izziņas sagatavošana: bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu jāraksta iesniegums, norādot zemes turpmākās izmantošanas mērķi, un pievienojot darījuma akta kopiju.
Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai:
Darījuma akta noraksts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301