Zemes nomas līgumu slēgšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ieinteresētā persona iegūst nomas tiesības uz zināmu termiņu lietot pašvaldības zemi dažādiem mērķiem, piemēram, lauksaimnieciskās darbības veikšanai, īpašumā esošo ēku uzturēšanai, sakņu dārza nomai, saimnieciskajai darbībai u.c.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, jāraksta iesniegums pašvaldībai vai konkrētā pagasta pārvaldei, kurā jānorāda:
- nomājamās zemes adrese;
- kadastra apzīmējums;
- ja vēlas nomāt daļu zemes, tās platība;
- vēlams grafiskais pielikums;
- mērķis, kādam noma nepieciešama.

Katrā konkrētajā gadījumā var tikt pievienoti dažādi dokumenti, piemēram, pilnvaras, mantojuma apliecības, pirkuma līgumi, zemesgrāmatu apliecības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde