Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ieinteresētajai personai ir iespēja savā īpašumā iegūt pašvaldības nekustamo īpašumu, kas tai nav nepieciešams savu funkciju realizācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmums tiek pieņemts Alūksnes novada domē, taču to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
(Saeima; likumi; 0; 03.12.2002)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1992)
Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta
(Ministru kabinets; noteikumi; 109; 16.02.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.03.2023