Konsultācijas un vispārīgās informācijas saņemšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Konsultāciju un vispārīgās informācijas sniegšana par Liepājas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Uz vienkāršiem pieprasījumiem – uzreiz, bet līdz 30 dienām, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana Liepājas pilsētas pašvaldībā
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu un arhīva dokumentu izsniegšana