Iesnieguma iesniegšana pašvaldībai
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana Liepājas pilsētas pašvaldībā
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Konsultāciju un vispārīgās informācijas sniegšana par Liepājas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu un arhīva dokumentu izsniegšana