Nodokļu nomaksas statusa pārbaude (juridiskajām un fiziskajām personām VID un pašvaldību nekustamo īpašumu nodokļu administrēšanas sistēmās)
Izvēlētā organizācija: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina visiem komersantiem elektronisko izziņu iegūšanu sistēmā www.viss.gov.lv saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punktu un 42.panta devīto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trīspadsmito daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 37.panta trīspadsmito daļu iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vai koncesijas procedūrā un vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Piegādātāji, kuri piedalās vai plāno piedalīties publiskajās iepirkuma procedūrās.
Termiņš:
E-izziņa vai paziņojums par reģistru nepieejamību vai ziņu neesamību tiek sagatavots 24 stundu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Komersanta pirmreizēja reģistrācija Valsts informācijas sistēmu savietotājā
Aizpildītas reģistrācijas veidlapas un to oriģināli nosūtīti Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.
Komersanta reģistrācija tiek veikta 3 darba dienu laikā, par ko komesanta pilnvarotais administrators uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi saņem informāciju par reģistrāciju un tālāk veicamajām darbībām. Reģistrācija jāveic tikai vienu reizi, atkārtoti to nav nepieciešams veikt.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67079000
Fakss: 67079001
Cita kontaktinformācija:
2. solis / E-izziņas pieprasījums Valsts informācijas sistēmu savietotājā
Komersanta autorizētais/-tie lietotāji Valsts informācijas sistēmu savietotājā veic informācijas pieprasījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / E-izziņas saņemšana
24 stundu laikā kopš pieprasīšanas brīža Valsts informācijas sistēmu savietotājā tiek sagatavota e-izziņa vai paziņojums par reģistru nepieejamību vai ziņu neesamību.
Nepieciešamības gadījumā, piemēram,  ja e-izziņā norādīts, ka nav ziņu vai norādītās ziņas neatbilst komersanta rīcībā esošajai informācijai, komersants var sazināties ar reģistriem, kuru apstrādāto informāciju izmanto e-izziņu sagatavošanai saskaņā ar Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumu 20. punktā norādīto.
Maksājumi: Skatīt maksājumus