Valsts atbalsts lauksaimniecībai
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd ir iespējams pieteikties šādiem pasākumiem:

Atbalsts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību produkta reģistrācijai
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē
Valsts Zivju fonds
Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās
Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas veicināšanai
Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai un oglekļa monitoringa uzsākšanai
Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei
Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai
Īstermiņa aizdevums no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem
Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē
Atbalsts Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā
Fitosanitāro pasākumu kompensācijas
Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai
Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

Precīzāka informācija www.lad.gov.lv mājaslapas sadaļā Valsts atbalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir jebkura persona saskaņā ar noteikumiem.
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - saskaņā ar noteikumiem katram atbalsta veidam:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B0%5D=533&progra_catalog_vid_1%5B1%5D=533
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas. Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP Rēzeknē
Dienvidkurzemes RLP Saldū
Dienvidlatgales RLP Preiļos
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP Ogrē
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LAD e-pakalpojums
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
LAD Zemgales RLP
Parādīt visus...