Liepājas pašvaldības dzīvokļa īre (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”)
Izvēlētā organizācija: Liepājas Centrālā administrācija
Īss apraksts:
Pašvaldības dzīvokļa īre ir viens no likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem palīdzības veidiem. Tiesības uz sociālo palīdzību dzīvokļa jautājumā ir personām, kas atbilst tiesību normās (likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos) noteiktajiem kritērijiem (sk. sadaļu “Cita informācija” -> “Normatīvie akti”).

Pirms dzīvojamo telpu izīrēšanas tiek izvērtēta personu atbilstība šiem kritērijiem un personas tiek uzņemtas uzskaitē dzīvojamās telpas īrei vienā no šādām reģistrācijas grupām:
1) pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
2) vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
3) sociālās mājas dzīvokļi maznodrošinātām personām,
4) īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
5) speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamo telpu.
Izīrējamās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas reģistrācijas grupu ietvaros personu reģistrācijas secībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums un dokumenti, lai personu reģistrētu uzskaitē pašvaldības dzīvokļa īrei, tiek izskatīti mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējam LPPI “Nekustamā īpašuma pārvaldes” Mājokļu nodaļā klātienē jāiesniedz šādi dokumenti:
1) iesniegums (rakstāms brīvā formā, norādot personas vārdu, uzvārdu, adresi, pilngadīgo parakstus un datumu),
2) jāuzrāda pases, bērnu dzimšanas apliecības,
3) dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu,
4) pēdējais rēķins par īri un komunālajiem maksājumiem,
5) izziņa par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu neesamību,
6) tiesas nolēmuma, kurš stājies spēkā, kopija, uzrādot oriģinālu,
7) Bāriņtiesas lēmuma kopija,
8) brīvības atņemšanas vietas izziņa,
9) Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta izziņa par maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusu,
10) pensionāra vai invalīda, vai politiski represētās personas, vai repatrianta apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,
11) invalīdiem - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas kopija, uzrādot oriģinālu,
12) īpašnieka rakstveida uzteikums par īrētas telpas atbrīvošanu,
13) speciālista darba devēja iesniegums, kurā izteikta pamatota nepieciešamība nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo telpu, un izziņa par darba attiecībām ar speciālistu.

Papildus informāciju var iegūt Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā – https://www.liepaja.lv/pasvaldibas-dzivokla-iresana/registracijas-grupas-dzivoklu-rindai/ –, kā arī konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04711; 6 34 04714.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Nekustamā īpašuma pārvaldes e-adrese
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04711
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04711
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu par personu uzņemšanu uzskaitē un dzīvojamo telpu izīrēšanu var saņemt gan klātienē, gan pa pastu uz norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04711
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: