Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas jautājuma izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Saulkrastu novada dome
Īss apraksts:
Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iesniegumu var iesniegt nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai pilnvarotā persona (uzrādot pilnvaru)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
5 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas dome pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārdevējs vai pircējs iesniedz pirkuma līgumu vai tā norakstu (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu), kā arī pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā un/vai ar to saistīto darbību veikšanā, ja pirkuma līgumu vai tā norakstu par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu iesniedz pārdevēja vai pircēja pilnvarotā persona, vai persona, kurai nav tiesību pārstāvēt pārdevēju vai pircēju – juridisku personu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saulkrastu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Tālrunis: 67142530
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, atbildīgais darbinieks ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā sagatavo izziņu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības.
Ja nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņas vai domes lēmuma izsniegšana klātienē vai ar pasta starpniecību
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saulkrastu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Tālrunis: 67142530
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: