Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas jautājuma izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Saulkrastu novada dome
Īss apraksts:
Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iesniegumu var iesniegt nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai pilnvarotā persona (uzrādot pilnvaru)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
5 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas dome pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1