Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas jautājuma izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Saulkrastu novada dome
Īss apraksts:
Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iesniegumu var iesniegt nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai pilnvarotā persona (uzrādot pilnvaru)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
5 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma iesniegšanas dome pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama.
Domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams.
Domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Pašvaldības pirmpirkuma tiesības neattiecas uz likuma „Par pašvaldībām” 78. panta otrajā daļā minētajiem nekustamajiem īpašumiem
Brīdinājums
Pēc tam, kad iesniegts pirkuma līgums vai tā noraksts, pašvaldības domei, kā arī līgumslēdzējiem nav tiesību grozīt līgumu
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Saulkrastu novada dome
Kontaktinformācija: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.12.2017