Lēmuma par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums (iesnieguma veidlapa), īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments, zemes vienības robežu plāns, sadalījuma shēma un pamatojums (nepieciešamas gadījumā saskaņots ar kopīpašniekiem, vai ēku, zemes vienību īpašniekiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments - pasts
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums (iesnieguma veidlapa), īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments, zemes vienības robežu plāns, sadalījuma shēma un pamatojums (nepieciešamas gadījumā saskaņots ar kopīpašniekiem, vai ēku, zemes vienību īpašniekiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments - pasts
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki