Lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu sagatavošana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu zemes ierīcības projektu un tā grozījumi apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Pēc lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņemšanas viens eksemplārs glabājams Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta arhīvā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments - pasts
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums (iesnieguma veidlapa), zemes ierīcības projekts divos eksemplāros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments - pasts
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki