Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ar invaliditāti un viņa vecāki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna vecāks (likumiskais pārstāvis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), Sociālajā dienestā iesniedz:
1) iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, nepieciešamo pakalpojumu;
2) ģimenes ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, norādot diagnozi.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89673.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju līgumu.
Pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā un/vai Pirmskolas agrīnās rehabilitācijas centrā (Atslēdznieku ielā 29, Liepājā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Info
Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums dzīvesvietā bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem). Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus