Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ar invaliditāti un viņa vecāki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja bērns ir sasniedzis 8 gadu vecumu vai bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) rakstveidā lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 11.03.2010)
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā
(Ministru kabinets; noteikumi; 942; 03.01.2013)
Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 371; 01.07.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021