Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ar invaliditāti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna vecāks (likumiskais pārstāvis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), Sociālajā dienestā iesniedz:
1) iesniegumu, kurā norādīts savs vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, bērna vārds, uzvārds, personas kods, vēlamais sociālās rehabilitācias veids atbilstoši bērna veselības stāvoklim;
2) iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā norāda ģimenes sastāvu un ienākumus;
3) ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja ziņas par tiem nav pieejamas valsts un pašvaldības datu bāzēs;
4) ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89673.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu sniedz bērna vecāka (likumiskā pārstāvja) izvēlētais sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu sniedzējs. Pēc pakalpojuma saņemšanas Sociālajā dienestā iesniegtais rēķins tiek apmaksāts, naudu pārskaitot pakalpojuma sniedzēja kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus